Jauno Līderu vidusskola


Kā ierasts, nu jau ceturto gadu pēc kārtas, Līgatnes novada vidusskolas jaunieši Ziemassvētku un balto cerību laikā dodas ciemos pie Līgatnes novada Sociālās aprūpes centra senioriem.
Jaunieši ar ģimeņu palīdzību sagādāja Sociālajā aprūpes centrā mītošajiem 22 senioriem katram individuālu, ar ģimeņu siltumu sarūpētu dāvaniņu no mājām, kādu kārumu – ievārījuma, kompota, sulas burciņu, arī mājās konservētie gurķīši tīri labi noderēja. Īstā pievienotā vērtība šīm dāvaniņām – ģimeņu sirdssiltums un mājīguma sajūta. Ļoti atsaucīgi bija vidusskolas klašu audzēkņi un abas devītās klases, kuras sadzirdēja Ziemassvētku aicinājumu. 9.b klases skolēni pagatavoja arī 3 skaistus Adventa vainagus, ar kuriem rotāt telpas Sociālajā aprūpes centrā.
Ciemošanās laikā jaunieši sirdsiltiem vārdiem, skanīgu dzeju un dziesmām, kokles spēles pavadījumā priecēja seniorus, kuri ļoti gaidīja jaunās paaudzes ciemiņus, dziedāja līdzi un veltīja arī siltu smaidu vai atsaucīgu skatienu…Gaismas gariņi iemājoja visās istabiņās, gaisma noglāstīja ikvienu seju un dvēseli.
Īpašs paldies jauniešiem un ģimenēm 9.a klasē – Samantai Kalniņai, Agutei Klintij, Annijai Lagonei, Marekam Juškovam, Gustavam Mellītim – par atsaucību, apmeklējot Līgatnes novada Sociālās aprūpes centru, par to, kas pasaulē paliek neredzams un neieraugāms, bet mīt katra sirdī.
Līgatnes novada vidusskolas skolotāja
Dace Bērziņa