Jauno Līderu vidusskola

Novembrī un decembrī Līgatnes novada vidusskolā pedagoģisko praksi izgāja LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 4.kursa studente Elīna Timčenko. Praksi vadīja 1.a klases audzinātāja Santa Šūmane. Kā mīļu un jauku skolotāju Elīnu iepazina ne tikai 1.klases skolēni, bet arī lielāko klašu audzēkņi sporta, ģeogrāfijas un angļu valodas stundās.
Lai veiksmīgs pēdējais mācību pusgads universitātē!