Jauno Līderu vidusskola

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē 9.a klases skolniece Agute Klints ieguvusi atzinību (4.labākais rezultāts). Agutes bioloģijas skolotāja ir Skaidrīte Gasperte.