Jauno Līderu vidusskola

Visu Latvijas skolu 1. – 6. klašu skolēni un skolotāji, sākot no 1.februāra, tika aicināti piedalīties Stādu Audzētāju biedrības īstenotajā projektā – konkursā “Dārznīca”. Šī projekta ietvaros skolēni tiek mudināti pieņemt izaicinājumu un kļūt par dārzniekiem un pētniekiem, kuri  sešu mēnešu laikā pašu spēkiem var izaudzēt  trīs augus, dokumentējot visus novērojumus un pētījumus savā „Augu dienasgrāmatā”.
Ir pierādījies, ka tieši sākumskolas vecumā bērni izrāda īpašu interesi par apkārtējo vidi, kurā mēs dzīvojam, vēlas izprast tajā notiekošās parādības un procesus, kā arī paši ir motivēti aktīvi darboties, pētīt, atklāt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar visdažādākajām tēmām – par dabu kā vienu no tām.
Ņemot to vērā, Stādu Audzētāju biedrības īstenotajā programmā „Dzīvo augu un dekoratīvās dārzkopības produktu veicināšanas un informācijas pasākumi iekšējā tirgū”, kas notiek ar Eiropas Savienības un Zemkopības ministrijas atbalstu, iekļauts īpašs konkurss skolēniem. Kopumā tūkstotis skolēnu, starp tiem arī Līgatnes novada vidusskolas bērni, šajā ziemā varēs uzsākt dalību projektā – konkursā „Dārznīca”. Līgatnieši jau ir saņēmuši stādu audzēšanas komplektus ar nepieciešamajiem piederumiem un trīs dažādu augu sēklas, no kurām, pašiem tās iestādot un rūpējoties par tām sešu mēnešu garumā, būs iespēja izaudzēt krūmcidoniju, vītolu un krasta kļavu.
Ir atsūtīta arī „Auga dienasgrāmata” – šī konkursa vissvarīgākais dokuments, jo tajā skolēni varēs pierakstīt visas savas darbības, novērojumus, secinājumus un pētījumus no pašas pirmās līdz pēdējai projekta dienai. Pēc tā, cik rūpīgi un radoši aizpildīta „Auga dienasgrāmata”, žūrija lems par konkursa uzvarētāju.
Konkursa noslēgumā skolas tiek aicinātas rast iespēju iestādīt izaudzētos augus skolas teritorijā, tomēr, ja tas nebūs iespējams, skolēni, kopā ar vecākiem, varēs savus kociņus iedēstīt pašu izraudzītā dabas stūrītī. Un tas vēl nav viss – konkursa galvenā balva ir iespēja piedalīties īpašā pasākumā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā šī gada septembrī.