Jauno Līderu vidusskola


Comenius projekta „Kultūra un vide” ietvaros
tiek izsludināts radošo darbu konkurss par dabu.
Var iesniegt zīmējumus, dzejoļus, esejas, komiksus, muzikālos darbus par Latvijas dabu- augiem, dzīvniekiem, ūdeņiem. Dzejoļiem un esejām jābūt angļu valodā.
Darbus jāiesniedz klašu audzinātājiem līdz aprīļa beigām. Labākie darbi ceļos uz projekta partnerskolu Vācijā.