Jauno Līderu vidusskola

28.martā starpnovadu angļu valodas olimpiādē 6.klasēm I vieta- 6.b klases skolniekam Ginteram Noasam Kušķim, atzinība- 6.b klases skolniekam Andrejam Mudulim. Gintera un Andreja angļu valodas skolotāja ir Ina Plūme.