Jauno Līderu vidusskola

Starpnovadu 4.klašu olimpiādē matemātikā un dabaszinībās  III vieta- 4.b klases skolniekam Artūram Stumburam (skolotāja Daina Laganovska), atzinība- 4.a klases skolniekam Valteram Vasiļjevam (skolotāja Daiga Meistere).
Latviešu valodas olimpiādē atzinība 4.a klases skolniecei Paulai Pīlēģei (skolotāja Daiga Meistere).