Jauno Līderu vidusskola


Projekts „Kas Es Esmu Eiropā” (Nr. LV-51-E6-2013-R3) ir projekts Amatas, Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Līgatnes novadu jauniešiem, lai veicinātu jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu, it īpaši – Eiropas pilsonisko apziņu, rosinot viņus uzņemties aktīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā, identificējot sevi kā daļu no vietējās kopienas, kas veido nākotnes Eiropas vērtības un dod ieguldījumu ilgtspējīgas, sociāli un ekonomiski stabilas sabiedrības izveidē. No katra novada apmācībās ir iespēja piedalīties 4 jauniešiem vecumā no 15 – 18 gadiem.
            Plānotas jauniešu apmācības profesionālu treneru vadībā no 17. – 19.jūnijam un no 2. – 4. jūlijam, apmācību noslēgumā tikšanās pie kafijas tases ar politikas veidotājiem – pašvaldību vadītājiem, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem.
Projekts tiek finansēts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, atbalsta Amatas, Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Līgatnes pašvaldības. Jauniešiem tiek segtas visas izmaksas (transports, dzīvošana un ēdināšana), kas saistītas ar dalību projektā.
            Šis ir pirmais septiņu novadu kopīgais projekts jauniešiem – ceram uz sabiedrības ieinteresētību un esam pateicīgi par pašvaldību vadītāju atbalstu un vēlmi rūpēties par savu jauniešu prasmju un sociālo kompetenču pilnveidošanu.

Jauniešus, kuri vēlas pārstāvēt savu novadu apmācībās, lūdzu līdz 19.maijam pieteikties pie sava novada projekta koordinatores Aijas Ziediņas, e-pasts aijaziedina@inbox.lv Lūgums norādīt arī dalībnieka vecumu, izglītības iestādi, kuru pārstāv, un telefona numuru.