Jauno Līderu vidusskola

Starpnovadu deju skatē visi trīs Līgatnes novada vidusskolas deju kolektīvi
 ieguvuši I pakāpi!
Lepojamies ar dejotājiem, deju skolotāju Daigu Meisteri un koncertmeistari Daci Zariņu.

                                                  Foto Liene Pīlēģe