Jauno Līderu vidusskola
No 1.aprīļa līdz 1.maijam jaunieši aicināti iesniegt pieteikuma anketas “Jauniešu vasaras praksei brīvlaikā Līgatnes novadā”
Saskaņā ar „Noteikumiem par kārtību kādā organizējama jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) vasaras prakse brīvlaikā Līgatnes novadā” (turpmāk – kārtība) no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 1.maijam, kārtības 1.5.2.punkta nosacījumiem atbilstošie jaunieši, aicināti iesniegt pieteikuma anketas – iesniegumus. Tos var saņemt pie klašu audzinātājām.