Jauno Līderu vidusskola

Skolotāja Dace Bērziņa no 13. līdz 18.aprīlim piedalījās ES Mūžizglītības programmas Comenius skolotāju profesionālās pilnveides kursos “Kooperatīvā mācīšanās multikulturālā sabiedrībā” Islandē.