Jauno Līderu vidusskola

1.klašu starpnovadu olimpiādē III vieta Paulai Hamčanovskai (skolotāja Antra Strazdiņa).
2.klašu starpnovadu latviešu valodas olimpiādē III vieta Patrīcijai Blūmentālei (skolotāja Ilze Treifelde).
2.klašu starpnovadu matemātikas olimpiādē I vieta Annijai Meņģelei (skolotāja Daina Laganovska), atzinība Martai Razānei (skolotāja Ilze Treifelde).