Jauno Līderu vidusskola

Noslēdzies Dabas aizsardzības pārvaldes Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros izsludinātais radošo darbu konkurss skolēniem. No dalībnieku vidus izvēlēti Latvijas pārstāvji dalībai starptautiskā vides izziņas nometnē Igaunijā un labākie darbi nominēti dalībai Igaunijas, Latvijas un Krievijas jauniešu radošo darbu izstādē Pleskavā.
Priecājamies, ka arī 9.b klases skolnieces Samantas Baumanes darbs – buklets “Humans does not like changes- nature is not an exception” – ir labāko vidū, tiks izstādīts Pleskavā, un Samanta jūnijā piedalīsies vides izziņas nometnē Igaunijā.