Jauno Līderu vidusskola

                    5.un 6.klases skolēni salasīja atkritumus Gaujasmalas peldētavā.
 7.klases skolēni sakopa Katrīnieža apkārtni. 10.klase veica ekspedīciju pa Līgatnes upītes labo krastu un atbrīvoja to no atkritumiem. 11.klases skolēni sakopa prāmja apkārtni. Sākumskolas bērni lasīja papīrus skolas tuvumā.