Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupiņas audzēkņi šodien iepazinās ar skolu un 1.a klases audzinātāju skolotāju Daigu Meisteri.