Jauno Līderu vidusskola

Priekuļu tehnikumā 20.maijā tika sveikti starpnovadu mācību olimpiāžu uzvarētāji un viņu skolotāji.

                                            Foto Ritma Timermane