Jauno Līderu vidusskola

21.maijā 5.,7.,8.,10.un 11.klases skolēni kārtoja skolas noteiktos pārcelšanas eksāmenus.