Jauno Līderu vidusskola


Līgatnes novada vidusskola
aicina turpināt izglītību 10. klasē
Skola piedāvā:
Ø   Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmu ar iespēju papildināt to, ņemot vērā skolēnu individuālās vēlmes un vajadzības;
Ø   kvalitatīvu mācību bāzi, mierīgu, sakārtotu skolas vidi;
Ø   bezmaksas transportu nokļūšanai skolā un mājās;
Ø   brīvpusdienas skolēniem, kuri iepriekšējo mācību pusgadu beiguši ar vidējo vērtējumu 8 un vairāk;
Ø   naudas balvas par godalgotām vietām starpnovadu un augstāka līmeņa olimpiādēs;
Ø   iespēju iesaistīties starptautiskos projektos, kas ietver arī apmaiņas braucienus uz ārvalstīm.
Iesniegumu pieņemšana no 16. jūnija
Skolas administrācija