Jauno Līderu vidusskola

2.jūnijā sākās jauno dabaspētnieku nometne “Pēdas un skaņas dabā”. Šodien bērni tikās ar dzejnieci Mirdzu Kerliņu, paši sacerēja dzejoļus, muzicēja kopā ar skolotāju Daci Zariņu.