Jauno Līderu vidusskola

Kopā ar ZAAO speciālisti Ievu Veģeri jaunie dabaspētnieki apsekoja atkritumus skolas apkārtnē un spēlēja vides spēles.