Jauno Līderu vidusskola

   Skolotāju konferencē 26. augustā piedalījās teju trīs simti pedagogu no Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem. Šoreiz par norises vietu tika izraudzīts Vecpiebalgas novads. Ar aktualitātēm izglītības jomā klātesošos iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete. Viņa pauda pārliecību, ka prioritārā secībā pakāpeniski un pēc būtības tiks sakārtoti pamatjautājumi izglītībā, kā arī atbildēja uz skolotājus un pašvaldību vadītājus interesējošiem jautājumiem. Lektore Mārīte Seile mudināja skolotājus būt LIELIEM skolotājiem, lai viņu audzēkņi mācītos būt līderi un veiksminieki. Izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska analizēja, ko nozīmē būt labam pedagogam, kā arī mudināja skolotājus nepazust sīkās neveiksmēs, vienmēr ticēt savām un savu audzēkņu spējām.
Daudzu skolotāju ieguldījums tika novērtēts ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības pārvaldes atzinības rakstiem, pateicības vārdiem, skaistiem ziediem, laba vēlējumiem no kolēģiem un vadītājiem, jo šajā pasākumā kopā ar saviem skolotājiem bija arī pašvaldību vadītāji un deputāti. Vecpiebalgas novada priekšsēdētāja E.Frīdvalde-Andersone atzina, ka bez laba skolotāja nav iedomājama skola, kā arī novēlēja, lai visi skolotāji sagaidītu brīdi, kad nauda seko ne tikai skolēnam, bet arī skolotājam. Jo tikai laimīgiem, nevis ikdienas rūpju nomāktiem, skolotājiem būs laimīgi audzēkņi.
Noslēgumā skolotāji saņēma uzmundrinošus sveicienus no Nacionālā teātra dziedošajiem aktieriem, kas klātesošos saviļņoja un uzmundrināja jaunajam darba cēlienam – 2014./2015.mācību gadam. Lai veiksme, izdošanās un daudz lielisku iespēju visiem!


Informāciju sagatavoja Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības
apvienotās izglītības pārvaldes
metodiķe, 28376765