Jauno Līderu vidusskola

           Ir sācies 2014./2015.mācību gads.

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotāja.
Ja skola ir lukturis,kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa.
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotāja.
/Lauris Krolis/