Jauno Līderu vidusskola
Par izmaiņām skolēnus informē klases audzinātāji.
Ar izmaiņām skolēnu autobusa kustību sarakstā iespējams iepazīties pie skolas dežurantiem vai autobusa šofera.