Jauno Līderu vidusskolaLīgatnes novada vidusskolas 12 skolēni piedalījās Ādažu vidusskolas rīkotajā jaunrades darbu konkursā “Gaujas prēmija”, kas veltīts dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņai un paredzēts Gaujas tuvumā “dzīvojošajām” izglītības iestādēm.
Konkursā piedalījās 80 skolēni no 8 dažādām skolām. Līgatnes novada vidusskolas 6.b klases skolniecei Elvijai Jansonei Atzinība par interesantu temata risinājumu un Atzinība arī skolotājai Inai Plūmei par personīgo ieguldījumu, sagatavojot konkursam. Paldies visiem skolēniem un skolotājām , kas no Līgatnes novada vidusskolas piedalījās konkursā, mērojoties ar radošajiem spēkiem citu skolu izglītojamo vidū!
Skolotāja Dace Bērziņa