Jauno Līderu vidusskola

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Klāt Mārtiņdiena un tradicionālais Mārtiņdienas tirgus!
Paldies visiem bērniem un bērnu vecākiem un vecvecākiem par sarūpētajiem gardumiem!