Jauno Līderu vidusskola

7 novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 12.b klases skolniecei Iritai Kupicai-Semaško –  III vieta!
Sveicam Iritu un viņas skolotāju Daci Bērziņu!