Jauno Līderu vidusskola


Es māsiņu vizināju
Meteņdienas vakarā,
Lai aug mani gari lini
Ar ziliem ziediņiem.
Meteņi jeb metenis ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kas beidzās Pelnu dienā, kurai sekoja lielais gavēnis. Meteņus svin februārī vai marta sākumā, 7 nedēļas pirms Lieldienām.


Pamatskolas skolēni piektdien, 6. februārī, 1. stundas laikā izskrēja skolas graviņā apmest kūleni-savu meteni!
Foto Līga Zicmane