Jauno Līderu vidusskola

Starpnovadu matemātikas olimpiādē 5.klašu skolēniem- II vieta Valteram Vasiļjevam. Valtera matemātikas skolotāja ir Daiga Meistere.
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 7.klašu skolēniem – II vieta Dāvim Kažemakam. Dāvja matemātikas skolotāja ir Leonora Dubkeviča.