Jauno Līderu vidusskola

Sveicam Paulu Pīlēģi, Elīnu Zaperecku, Sabīni Medvedevu, Nikolu Drēviņu, Lindu Tralli, 
Egiju Lindu Nežborti, Gati Dzērvi- skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!