Jauno Līderu vidusskola


      Līgatnes pagasta, Līgatnes pilsētas un Nītaures bibliotēku čaklie lasītāji – Bērnu žūrijas eksperti- kopā ar bibliotekārēm piedalījās Lielajos lasīšanas svētkos Ķīpsalā, kur notika Bērnu žūrijas noslēguma pasākums.

            Katru gadu daudz tiek piestrādāts, lai šī diena visiem būtu īsti svētki – interesanta un pārsteigumiem bagāta. Daudz jaunu iespaidu un zināšanu lasītāji ieguva, apmeklējot abas lielās izstādes –„Latvijas Grāmatu izstāde 2015”un „Skola 2015”.
Foto Elīna Tabaka