Jauno Līderu vidusskola

Starpnovadu sākumskolas matemātikas olimpiādē I vieta 3.b klases skolniecei Annijai Paulai Meņģelei (skolotāja Dace Štrassere),
 III vieta 3.a klases kolniecei Martai Razānei (skolotāja Ilze Treifelde).
Starpnovadu sākumskolas latviešu valodas olimpiādē atzinība Patrīcijai Norai Blūmentālei (skolotāja Ilze Treifelde).
Sveicam meitenes un viņu skolotājas!