Jauno Līderu vidusskola

    23.aprīlī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika vispārizglītojošo skolu koru konkurss, kurā piedalījās 13 kori no Cēsu, Raunas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Priekuļu novadiem.
Pieci simti skanīgu balsu īpašnieki trīs stundu garumā piepildīja Cēsu Bērnu un jauniešu centra zāli ar dziesmām no XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu deju svētku repertuāra. Katrs kolektīvs savā koru grupā izpildīja 3 dziesmas, viena no tām – obligātā repertuāra dziesma, divas – izlozes dziesmas.
  Līgatnes novada vidusskolas koris skatē ar 44,0 punktiem ieguva I pakāpes diplomu.
 Lepojamies ar dziedātājām, viņu skolotāju Daci Bicāni un koncertmeistari Iritu Mergu!
Prieks par koristu jaunajiem tērpiem!

Konkursa 2.kārta notiks š.g. 12.maijā Cēsu Valsts ģimnāzijā, pēc kuras tiks noteikti dalībnieki XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Foto Lāsma Dene