Jauno Līderu vidusskola

Starpnovadu informātikas olimpiādē III vieta 5.a klases skolniecei Sabīnei Driviniecei. Sabīnes skolotāja- Kintija Blūmentāle.