Jauno Līderu vidusskola

     17.aprīlī starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Priekuļos III vietu
ieguva 7.b klases skolniece Ingūna Samarina (skolotāja Ilga Gablika). Sveicam!