Jauno Līderu vidusskola

     Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 2.vieta Sabīnei Driviniecei (skolotāja Liene Pīlēģe), 3.vieta- Ginteram Noasam Kušķim (skolotāja Ina Plūme), atzinība- Elīnai Zapereckai (skolotāja Ina Plūme).
     Sveicam skolēnus un viņu skolotājas!