Jauno Līderu vidusskolaAicinājums jauniešiem
(vecumā no 13 līdz 18 gadiem)
  brīvlaikā Līgatnes novadā
 Jau trešo gadu Līgatnes novadā no 1.jūnija līdz 25.augustam Līgatnes novada pašvaldība dod iespēju jauniešiem praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.
Saskaņā ar “Noteikumiem par kārtību, kādā organizējama jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) vasaras prakse brīvlaikā Līgatnes novadā” (2012.gada 27.septembra domes lēmums, prot. Nr.12, 67.§., ar grozījumiem 2013.gada 25.aprīlī, prot. Nr. 4,9.§. un 2014.gada 23.janvārī, prot.Nr.1,26.§.)
no 1.aprīļa līdz 1.maijam PAŠVALDĪBĀ JĀIESNIESDZ:
Kontakttālrunis informācijai:26866855 (Dace Bērziņa)