Jauno Līderu vidusskola
     Cēsu apriņķa izglītības iestāžu koru atlases skatē
Līgatnes novada vidusskolas koris skolotājas Daces Bicānes vadībā
ar 42,39 punktiem ieguva I pakāpes diplomu.
Sveicam koristes un viņu skolotāju!