Jauno Līderu vidusskola

4.jūnijā 2.Latvijas lauku kopienu parlamentā Līgatnes svētkos uzstājās Līgatnes novada vidusskolas 5.-9.klašu koris  (diriģente skolotāja Dace Bicāne) un 3.-4.klašu deju kolektīvs (vadītāja Daiga Meistere, koncertmeistare Dace Zariņa).