Jauno Līderu vidusskola

Ir saņemta Latvijas universitātes peteicība skolas direktorei, skolotājiem un skolēniem par dalību OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pamatpētījuma īstenošanā.