Jauno Līderu vidusskola

   Pirmdien uz Rīgu devās Līgatnes novada vidusskolas dejotāji (deju skolotāja Daiga Meistere, koncertmeistare Dace Zariņa), lai Līgatnes vārdu godā celtu XI skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.  Dejotājus pavadīja un ceļamaizi dāvāja Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins, novada izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Dace Bērziņa un vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Baiba Aizupiete.
Lai raits deju solis!

Foto Liene Pīlēģe