Jauno Līderu vidusskola

Šogad Dziesmu un deju svētkos piedalījās arī vizuālās mākslas darbu autori. Atzinību par savu darbu ir saņēmusi Paula Pīlēģe (sk. Ināra Brence).