Jauno Līderu vidusskola

   2015. gada 24.-29. augustā ar nometni Āraišu arheoloģiskā muzejparka teritorijā noslēdzās Gaujas Nacionālā parka Jauno reindžeru vasaras sezona.

   Tika organizēti pārgājieni, orientēšanās, braukšana ar laivām Āraišu ezerā, makšķerēšana, zivju ūdensdzīvnieku un ūdensaugu iepazīšana ezerā pieredzējuša vides inspektora pavadībā. Pļavas dienas laikā eksperti mācīja iepazīt pļavu veidus un augu valsti pļavās. Bet purva dienā norisinājās pārgājiens dabas liegumā “Sudas purvs”.
   Nometnē piedalījās 16 bērni vecumā no 11 līdz 16 gadiem – jaunieši, kuri jau iesaistījušies vai vēlas aktīvāk darboties Gaujas Nacionālā parka Jauno reindžeru kustībā, arī Līgatnes novada vidusskolas skolnieces Justīne Amanda Bille un Sanija Grigorjeva.

Foto Anda Andrušaite