Jauno Līderu vidusskola
Rihards Zilgalvis strādā PII “Zvaniņi”. Satiekot rīta pastaigā, priecīgi un smaidīgi bija gan mazie bērni, gan Rihards.