Jauno Līderu vidusskola
Ikgadējā pedagogu konferencē 25.augustā Ģikšu kultūras namā ar Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības rakstiem tika sveikti Līgatnes novada pedagogi:

Līgatnes novada vidusskolas skolotāja  Dace Bicāne – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozarē;
  Daiga Meistere – par radošu pedagoģisko darbību un sasniegumiem iestādes izaugsmē un attīstībā;
  Dace Zariņa, Ilze Treifelde, Līga Zicmane, Ritma Timermane – par godprātīgi un apzinīgi veiktu pedagoģisko darbu.

Sveicam mūsu skolotājas!