Jauno Līderu vidusskola

                                             Paldies skolēnu padomei par svētkiem!

                               Paldies bērnu vecākiem par iejušanos skolotāju lomā!