Jauno Līderu vidusskola
Kā katru gadu, arī šogad līgatniešu jaunā paaudze devās ciemos pie senioriem. Šogad jaunā mājvietā – Senioru mājā Rehabilitācijas centrā “Līgatne”. Jaunieši no Līgatnes novada vidusskolas, svinīgi saposušies, priecēja ar nelielu koncertu – kopīgām dziesmām, sirdssiltiem dzejoļiem un prasmīgu akordeona un flautas spēli. Mazie Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes brašie dejotāji skolotājas Ingas Bušas vadībā cītīgi “tina kamoliņu” dejas soļos.
Un atkal ir patiess prieks teikt PALDIES Jums, līgatniešu ģimenes, kuras atsaucās aicinājumam gādāt mīļdāvanas no Jūsu katra mājām senioriem Ziemassvētkos.
PALDIES Jums, vecāki, par patiesiem, sirsnīgiem, sirdsgudriem jauniešiem un smaidīgiem, jaukiem un sirsnīgiem bērniem: Lindu Tralli, Anniju Sirlaku, Arti Viļumu, Rihardu Zilgalvi, Rihardu Viļumu, Hannu Lagoni, Santu Rinkēviču, Montu Eglīti, Kārli Vanagu, Sandi Lubganu, Artūru Jarullinu, Eduardu Vāceru, Alisi Zommeri, Samantu Samarinu, Arti Mārtiņjēkabu, Dārtu Tīsu, Bruno Bajāru, Rūtu Okonovu, Raineru Vaļicki, Solvitu Taratutinu, Esteri Zvirgzdiņu, Denisu Gaspertu, Robertu Lērmi.
Līgatnes novada vidusskolas
skolotāja Dace Bērziņa

Foto Dace Klāmane