Jauno Līderu vidusskola

   6.a klases skolēni kopā ar Spānijas un Itālijas vienaudžiem darbojas starptautiskajā eTwinning projektā par svētkiem un to svinēšanu. Tas dod iespēju labāk apgūt angļu valodu, iepazīt jaunus draugus, uzzināt par citu valstu kultūru un tradīcijām. Gadu mijā skolēni apmainījās ar apsveikuma kartiņām un pašgatavotām sniegpārsliņām.

Saņemti Ziemassvētku apsveikumi no Spānijas.