Jauno Līderu vidusskola


Ziemas brīvlaikā starp Ziemassvētku laiku un Vecā gada pavadīšanas brīdi  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pedagogi piedalījās meistarklasēs, kuras organizēja mūsu paši pedagogi no Priekuļu tehnikuma, Amatas pamatskolas, Straupes pamatskolas un Stalbes vidusskolas, Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra, Līgatnes novada vidusskolas, Raunas vidusskolas un Priekuļu vidusskolas. Pavisam desmit meistarklases, kurās varēja pamācīties, kā kolēģi organizē saistošas latviešu valodas un literatūras, bioloģijas, matemātikas, klases audzinātāju stundas, kā mudina bērnus izprast dzīvi, sadarboties, noticēt saviem spēkiem. Vairāki pedagogi dalījās pieredzē, ko bija ieguvuši dažādu projektu ietvaros, viesojoties citās valstīs. 
Skolotāja Dace Bērziņa iepazīstina ar kooperatīvo mācīšanās metodi.