Jauno Līderu vidusskola

No 18. līdz 22.janvārim klašu grupās notiek latviešu valodas olimpiādes.