Jauno Līderu vidusskola

Sveicam 10.klases skolnieku Marku Kaulu ar iegūto atzinību (4.vietu)
starpnovadu angļu valodas olimpiādē vidusskolēniem.